• Cursos de lingua, literatura, historia e cultura galega
  • Cursos de danza, música e confección de traxes tradicionais
  • Cursos de formación ocupacional/empresarial
  • Cursos de baile galego
  • Cursos de pandereta e canto
  • Cursos de cociña galega
  • Cursos de Relacións Públicas e Protocolo
  • Cursos de Informática

O labor de integración que está a desenvolver esta agrupación ten o seu reflexo desde o ano 2004, ano desde o cal aunando esforzos entre as doce institucións que a compoñen organízanse distintas actividades. Entre elas destácase a celebración do DIA DAS LETRA GALEGAS, que baixo o auspicio do PATRONATO DÁ CULTURA GALEGA, celébrase en Montevideo. Neste acto a SECRETARÍA XERAL DE EMIGRACIÓN faise presente enviando a un prestixioso escritor como disertante. No ano 2007 contamos coa visita de Jesús de Touro (Suso de Touro).

Por outra banda desde fai catro anos, organízase o FESTIVAL DE DANZA E MÚSICA GALEGA, onde os alumnos dos corpos de baile e dos conxuntos de música de todas as institucións preparan os seus números en conxunto para homenajear á terra das súas ancestros.

No presente ano realizáronse diversas actividades como parte dos festejos do Mes de Galicia de entre os cales é de destacar a realización do primeiro Desfile de Modas Galega-Uruguaya onde se exhibiron coleccións de prestixiosos modistas do medio con coleccións en la, coiros, traxes de noite, unha exhibición de maquillaje artístico (body-art) e que tivo como punto culminante, o desfile de traxes típicos galegos os cales foron confeccionados polos alumnos do «Curso de Confección de Traxes Típicos», dictado en Montevideo no ano 2006, por profesores enviados pola Xunta de Galicia.