Nace no ano 1984 como unha corrente que intenta propiciar a coordinación de esforzos e a integración das institucións galegas de Uruguay. Trátase dunha federación constituída por asociacións civís, con personalidade xurídica que representan á colectividad galega na República Oriental de Uruguai. Os estatutos foron aprobados o 3 de xaneiro de 1992, aínda que ata outubro de 1993 non obtivo a personalidade xurídica.

Os centros que forman na actualidade a Unión de Sociedades Galegas son:

 • Casa de Galicia.
 • Centro Cultural e R. Alma Galega.
 • Centro Social e Cultural Bergantiños.
 • Centro cultural e Recreativo Fillos de Galicia.
 • Centro Galego de Montevideo.
 • Centro Ourensán.
 • Centro Pontevedrés Social e Deportivo.
 • Centro Social, Cultural e Deportivo de Bolos Val Miñor.
 • Fillos do Concello de Porto do Son.
 • Patronato dá Cultura Galega.
 • Unión Fillos de Morgadanes.
 • Sociedade de Campo Lameiro do Uruguay Cultural e Recreativa.

Ten recoñecida a condición de centro colaborador desde o 2 de xuño de 1994.
En canto ás instalacións, sinalar que ata xullo de 2003 a súa sé social tíñana nunha casa alugada ubicada en cálea Colonia, 1473. Logo trasladouse á Sociedade «Fillos de Galicia».Na actualidade se ubica na rúa Francisco Gómez 965, primeiro piso nun local cedido polo «Centro Pontevedrés».

Nas novas instalacións funciona desde o mes de febreiro de 2007 a Oficina da Unión de Sociedades Galegas, onde se poden realizar todos os trámites dos distintos programas que a Xunta de Galicia e a Fundación Galicia Emigración poñen a disposición dos emigrantes e os seus descendientes. Deste xeito esta institución reforza aínda máis os seus lazos coa colectividad galega afincada en Uruguay, sendo un nexo entre o colectivo e a Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia.